top of page
Purple_Shield_PNG.png
BLGT9032-min.jpg

Сургалтын Хөтөлбөр

BSU нь Их Британи болон дэлхийн өнцөг булан бүрт 30,000 гаруй сургуулиудын заадаг Англи, Уэльсийн үндэсний сургалтын хөтөлбөрийг санал болгодог. Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь манай сурагчдыг сорилт бэрхшээлтэй, хурдацтай өөрчлөгдөж буй дэлхий ертөнцөд чадварлаг иргэн болоход нь бэлтгэдэг. Сургалтын хөтөлбөрийг жилийн өөр өөр бүлгүүдэд зориулсан хэд хэдэн үндсэн үе шатуудад хуваасан бөгөөд тус бүр нь өөрийн суралцах курс, шаардлагад нийцсэн байдаг. Энэ нь хүүхэд сурч, хөгжихийн хэрээр мэдлэг, чадвараа дараалан хөгжүүлэх боломжийг олгодог.

BSU нь Их Британи болон дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн мэргэшсэн, туршлагатай багш нарын заадаг Английн боловсролын системийн стандартыг дагаж мөрддөг. Хэлний хичээлүүдээс гадна бүх хичээлийг англи хэл дээр явуулдаг бөгөөд хос хэлтэй туслах багш нарын дэмжлэгтэйгээр явагдана. 
 

BLGT8883.jpg

СӨБХ

Сургуулийн өмнөх боловсролоор дамжин хүүхдүүд сурах арга барилд суралцдаг.

BLGT0322.jpg

Бага Сургууль

1-6 ангидаа Их Британийн боловсролын системийн дагуу өргөн хүрээ бүхий хичээлийн хөтөлбөртэй

Дунд Сургууль

Дунд сургуульд сургалтын хөтөлбөр илүү гүнзгийрч, уламжлалт заах арга барилд шилждэг.

BLGT9583.jpg

Ахлах сургуулийн сурагчид сургуулийн хамт олны нэн чухал хэсэг ба тэд бага ангийнхандаа зааж зөвлөн манлайлах чадвараа хөгжүүлдэг.            

Ахлах Сургууль

British School of Ulaanbaatar 

Сургуулийн бэлэгдэл болон үнэт зүйл

bottom of page