top of page
BLGT0483.jpg

Тэтгэлэгт Хөтөлбөр
2024-2025

Улаанбаатар дахь Бритиш Сургууль суралцах чин хүсэл эрмэлзэлтэй Монголын ЕБС-ийн сурагчдыг 2024-2025 оны Академик Тэтгэлэгт оролцохыг урьж байна. Тус тэтгэлэг нь дунд болон ахлах ангийн сурагчдад дэлхийд танигдсан Британи боловсрол олгож, Монголын ирээдүй болсон залуу үеэ дэмжих зорилготой.

Тэтгэлэгт тэнцсэн сурагчид 2024 оны 8 дугаар сард Бритиш Сургуульд 40%, 70% болон 100%-ийн төлбөрийн хөнгөлөлттэй суралцах эрхтэй болох юм. Тэтгэлгийн хувийг 2024 оны 3 дугаар сард шалгалтын болон ярилцлагын гүйцэтгэлээс хамааран тогтооно.

Энэхүү тэтгэлэгийг олгосноор Бритиш Сургуулийн зүгээс Монголын залуу үед эх орныхоо ирээдүйд хувь нэмэр оруулах, ирээдүйн удирдагчдыг бэлтгэх үйлст нь хувь нэмрээ оруулж буй юм. Тэтгэлэгт сурагчдын дүнгийн үзүүлэлтээс хамааран үргэлжлэх хугацааг тодорхойлно.

Тэтгэлгийн өргөдөл авах сүүлийн хугацаа: Тэтгэлэгт хамрагдахыг хүссэн сурагчид материалаа 2024 оны
3-р сарын 15-ны Баасан гарагийг 17:00 цаг гэхэд Улаанбаатар дахь Бритиш Сургууль дээр биечлэн эсвэл
шуудангаар, хүргүүлсэн байна.

Академик Тэтгэлэгт өргөдөл гаргагчид тавигдах шаардлага:

 • 2024-25 оны хичээлийн жилд Улаанбаатар дахь Бритиш Сургуулийн 10 болон 12-р ангид суралцах
  сурагч байх.

 • 10-р ангид суралцах хүсэлт гаргагч нь 2009 оны 8-р сараас 2010 оны 8 сарын 31-ны өдөр
  төрсөн байх.

 • 12-р ангид суралцах хүсэлт гаргагч нь 2007 оны 8-р сараас 2008 оны 8 сарын 20-ны өдөр
  төрсөн байх.

 • IGCSE болон A-level-ийн хөтөлбөрийн талаар ойлголттой, амжилттай суралцаж чадах эрмэлзэл,
  чадвартай;

 • Сүүлийн хоёр хичээлийн жилийн голч дүн 90% доошгүй байх;

 • Англи хэлний дундаас дээш болон гүнзгий шатны мэдлэгтэй байх (B2);

 • Бие даасан, сэдэл санаачилгатай;

 • Олон соёлт орчинд зохицож чадахуйц, төлөвшилтэй;

 • Олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох;

 • Урлаг, Спортын идэвх зүтгэлтэй байх.

Өргөдөл гаргагчид дараах материалуудыг бүрдүүлнэ:

 • Бүрэн бөглөсөн тэтгэлгийн маягт;

 • Төрсний Гэрчилгээний хуулбар;

 • Хоёр хувь цээж зураг;

 • Одоо сурч буй сургуулийн багш, захирал, эсвэл сургалтын албаны эрхлэгчийн сурагчийг тодорхойлох захиа;

 • Сүүлийн 2 хичээлийн жилийн дүнгийн хуулбар;

 • Тэтгэлэгт оролцох сурагчийн ирээдүйн хараа, зорилго төлөвлөгөөгөө тодорхойлсон Англи хэл дээрх
  эссэ (600 үгтэй Times New Roman фонт 12, мөр хоорондын зай 1.5);

BLGT0136.jpg

Тэтгэлгийн үйл явц гурван шатлалтай явагдана:

 1. Тэтгэлгийн маягтыг Улаанбаатар дахь Бритиш Сургуулийн Сургалтын Хэлтэс хүлээн авна. Өргөдөл гаргагч нь дээрх бүх шалгуурт тэнцэж, шаардлагатай материалуудыг бүрэн явуулсан тохиолдолд материалыг нь харгалзан үзэх ба тийнхүү хоёрдугаар шатанд шалгарсан сурагчдыг сургуулийн зүгээс зарлах болно.                            

 2. Шалгаруулалтын хоёр дугаар шатад Англи хэл, Математик, Байгалийн Шинжлэх Ухааны хичээлүүдээр шалгалтад хамрагдана.                            

 3. Шалгалтад амжилттай оролцсон сурагчид сургуулийн захиралтай ганцаарчилсан ярилцлагад оролцоно.

Бүртгэлийн хураамж:

Хоёрдугаар шатанд амжилттай үлдсэн сурагчид Улаанбаатар дахь Бритиш Сургуулийн данс руу 150,000 төгрөг шилжүүлнэ: Худалдаа Хөгжлийн Банк, дансны дугаар: 415015175, данс эзэмшигч: Бритиш Скүүл Монголиа ХХК.

 

Шилжүүлгийн утга дээр өргөдөл гаргагчийн бүтэн нэр, регистрийн дугаарыг бичсэн байхыг анхаарна уу. 

bottom of page