top of page
B78_1805_edited_edited.jpg
Purple_Shield_PNG.png

Сургалтын төлбөр 2024-2025 

Бүртгэлийн Хураамж

Суудал баталгаажуулах төлбөр

₮550,000

₮3,500,000

СӨБХ

Цэцэрлэг

Бэлтгэл бүлэг

₮22,500,000

₮30,000,000

1-р шатлал

1-р анги

2-р анги

3-р анги

₮37,700,000

₮43,500,000

₮47,200,000

2-р шатлал

4-р анги

5-р анги

6-р анги

₮55,900,000

₮55,900,000

₮55,900,000

3-р шатлал

7-р анги

8-р анги

9-р анги

₮62,300,000

₮62,300,000

₮62,300,000

4-р шатлал

10-р анги

11-р анги

₮ 66,900,000

₮66,900,000

5-р шатлал

12-р анги

₮72,200,000

13-р анги

₮72,200,000

Бусад төлбөрүүд

Хөгжүүлэлтийн төлбөр (Бүх Ангиудад)

₮1,850,000

Номын Барьцаа

₮800,000

Бүртгэлийн Хураамж
bottom of page