top of page

Сургуулийн Үдийн Цай

Улаанбаатар дахь Бритиш сургуулийн сурагчдын тэжээлээр баялаг эрүүл үдийн цайг манай чадварлаг тогооч, хоол тэжээлийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг бэлтгэдэг. Мөн сурагчдын үдийн цайны меню-г сургуулийн вэбсайтад байршуулдаг ба сарын эхний долоо хоногоос нэгдүгээр долоо хоногийн меню эхлэдэг. 

bottom of page