top of page
Purple_Shield_PNG.png

Улаанбаатар дахь бритиш сургууль нь сурагчдадаа зориулан олон төрлийн сургалтын хөтөлбөр, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, анги хамт олноороо харилцах, нөхөрлөх боломжийг олгодог.  

Бид сурагчдадаа өөрсдийнхөө боловсролын замыг өөрсдөө төлөвлөх, бүтээх, шууд оролцоход туслан олон олон сонголтуудыг санал болгож байна. 

Сургуулийн амьдрал

bottom of page