top of page
Хичээлээс гадуурх нэмэлт дугуйлан - II улирлын бүртгэл 

Улаанбаатар дахь Бритиш сургууль Гэрээт байгууллагын нэмэлт дугуйлангууддаа (ECA) хоёрдугаар улирлын нэмэлт элсэлт авч байна. Уг дугуйлангийн хөтөлбөрийг гэрээт байгууллагын багш нар удирдан зохион байгуулах ба Даваа ба Баасан гарагуудад 3:15-4:15 цагт, Мягмар, Лхагва, Пүрэв гарагуудад 4:15-5:45 цагийн хооронд явагдах болно. 

Сургуулийн зүгээс дугуйланд хамрагдаж буй сурагчдадаа зориулан сургуулийн автобус нэмэлтээр ажиллуулна.  ECA-ийн автобус нь Даваа ба Баасан гарагуудад 4:30 цагт, Мягмар, Лхагва, Пүрэв гарагуудад 5:30 цагт тогтсон маршрутын дагуу явна. 

Сургуулийн автобусанд хамрагддаг сурагчдыг дугуйлангийн автобусанд түрүүлж бүртгэж авах зарчим баримтлах болно. Хэрэв таны хүүхэд автобусанд суудаггүй бол дугуйлангийн автобусыг суусан өдрийн тоогоор тооцох болно. 

Дугуйлангийн хуваарилалт түрүүлж сонголт хийсэн сурагчдад давуу байдлаар хийгдэх болно гэдгийг анхаарна уу. Эцэг эхчүүд дугуйлангийн сонголтоо доорх Google form-оор  илгээнэ үү.

Дугуйлангуудын танилцуулга
Дугуйлангийн бүртгэлийн маягт ба автобусны бүртгэл
bottom of page