top of page
Purple_Shield_PNG.png

Сургууль өглөө болон үдээс хойш автобусны үйлчилгээ үзүүлдэг. Сургуулийн автобусанд зорчих  сурагчдын зан харилцаанд сургуулиас тодорхой стандартыг баримталдаг.  Эцэг эхчүүд хүүхдээ сургуулийн автобусанд хамруулахын тулд эхлээд бүртгүүлэх хэрэгтэй. Сургуулийн автобусны үйлчилгээг хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нэр хүндтэй компани явуулдаг ба автобуснуудын засвар үйлчилгээг тогтмол явуулж, дулаан гаражаар хангадаг. Сургуулийн автобус болгонд туслах багш ажилладаг бөгөөд автобусанд аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй юм. 

Сургуулийн автобус

bottom of page