top of page
BLGT9097-min.jpg
Yellow_Shield_PNG.png

Улаанбаатар дахь бритиш сургууль нь Сурагчдынхаа хүсэл тэмүүллээ бүтээл болгож сурах, насан туршийн ур чадвар, бие даасан сэтгэхүйг хөгжүүлэх боломжийг бий болгох сургалтын тав тухтай орчныг бүрдүүлдэг.

Английн боловсролын системийн стандартын дагуу 1 багшид 16.4 сурагч ноогддог. BSU-гийн нэг ангид ангийн багш болон туслах багш нарт гэсэн хоёр багштай ба нийт ангид 24 хүүхэд авдаг. Анги дүүргэлт бага байгаа нь хүүхэд бүрд онцгойлон анхаарал хандуулж, хичээлийн талаар илүү гүнзгий ойлголттой болгох, сургалтын хөтөлбөрөөс давсан мэдлэг олгох үйл ажиллагаа зохиох боломжийг багш нарт олгодог.

bottom of page