Water Fountain

AN EDUCATION FOR THE WORLD
Дэлхийд Зориулсан Боловсрол

Британийн Үндэсний Боловсролын Хөтөлбөр

 3-18 нас
Цогц Сургалтын Систем

Глобал Хамт Олон

Их Британид мэргшсэн 
багшлах боловсон хүчин

Yellow_Shield_PNG.png

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Purple_Shield_PNG.png
BLGT8867_edited.jpg

Сургуулийн Өмнөх Боловсролын Хөтөлбөр

3-4 Нас

Бага Сургууль

5-11 Нас

BLGT9786.jpg
BLGT8378.jpg

Дунд Сургууль

11-16 Нас

Ахлах Сургууль

17-18 Нас 

BLGT9365.jpg