top of page

BSU Галын аюулгүй байдлын дадлага

Аюулын дохио дугарах үед хэрхэн богино хугацаанд барилгыг орхин, ямар замаар явж өөрийн эрүүл мэндээ хамгаалах талаар мэдлэг олгон галын дохиоллын дадлагыг хийдэг. Энэхүү дадлагыг бид сурагчдадаа урьдчилан мэдэгддэггүй ба энэ нь тэднийг гэнэтийн аюулд бэлдэж байгаа хэрэг юм.


Энэ удаагийн дадлагаар аюулын дохио дугарснаас 5 минут 30 секундийн дотор сурагч, ажилчид барилгыг бүрэн орхисон бөгөөд хичээлийн жилийн анхны дадлагын хувьд магтууштай богино хугацаа юм.


6 views0 comments

Comments


bottom of page