top of page

Улаан Загалмай: Хүмүүнлэгийн Сургууль

Улаанбаатар дахь Бритиш сургуулийг Монгол дахь Улаан загалмайн нийгэмлэгээс хүмүүнлэгийн сургуулийн статусаар өргөмжилсөн баярт үйл явдал тохиолоо. Сургуулийн сурагчид болон багш нар Улаан Загалмайн Нийгэмлэгт элсэн орж, сургууль дотор болон сургуулийн гадна олон төрлийн сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой боллоо. Уг үйл ажиллагаа Улаан Загалмайн Нийгэмлэгийн байнгын гишүүд болох Бритиш сурагчдын санаачлагчаар зохион байгуулагдсаныг дуулгахад таатай байна.
22 views0 comments

Comments


bottom of page