top of page

Тэтгэлэгт Хөтөлбөр

Улаанбаатар дахь Бритиш Сургууль ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг 2022-2023 оны хичээлийн жилд суралцах тэтгэлэгт хөтөлбөртөө оролцохыг урьж байна. Бритиш Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн зорилго нь дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Их Британийн боловсрлыг чадварлаг, туршлагатай багш нараар заалган эзэмших боломжийг Монголын залуу үед олгож, цаашдаа эх орныхоо ирээдүйд хувь нэмэр оруулах үйлст нь дэмжлэг болох юм.Улаанбаатар дахь Бритиш Сургууль ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг 2022-2023 оны хичээлийн жилд суралцах тэтгэлэгт хөтөлбөртөө оролцохыг урьж байна. Бритиш Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн зорилго нь дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Их Британийн боловсрлыг чадварлаг, туршлагатай багш нараар заалган эзэмших боломжийг Монголын залуу үед олгож, цаашдаа эх орныхоо ирээдүйд хувь нэмэр оруулах үйлст нь дэмжлэг болох юм.


54 views0 comments

Comments


bottom of page