top of page

Ажил мэргэжлийн долоо хоног

Жил бүр 3-р сарын 7-12-ны хооронд Их Британийн Үндэсний ажил мэргэжлийн долоо хоног болж өнгөрдөг. Уг долоо хоногийн хүрээнд Бритиш сургуулийн сурагчид шинжлэх ухааны виртуаль карьерын үзэсгэлэнд оролцож, мэрэгжил сонголтын талаар өргөн мэдээллийг Google Classroom-р дамжин авах болно.

Мөн та бүхэн доорх холбоосуудаар зочилж уг сэдэвийн дагуу гэр бүлийн хүрээнд ярилцах боломжтой.


Links:
3 views0 comments

Comments


bottom of page