logo logo logo

2018 – 2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛБӨРИЙН БҮТЭЦ

 

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

 

 1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

Жилийн төлбөр

Цэцэрлэг  (3 - 4 нас)

1,952

1,464

1,464

$4,880

Бэлтгэл бүлэг(4 – 5 нас)

2,792

2,094

2,094

$6,980

 

БАГА АНГИ (Шатлал 1 ба 2) СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

1-р АНГИ

4,270

3,310

2,500

$10,080

2-р АНГИ

4,984

3,722

2,924

$11,630

3-р АНГИ

5,350

4,140

3,148

$12,638

4-р АНГИ

6,343

4,905

3,722

$14,970

5-р АНГИ

6,343

4,905

3,722

$14,970

6-р АНГИ

6,343

4,905

3,722

$14,970

 

ДУНД БОЛОН АХЛАХ АНГИ (Шатлал 3, 4 ба 5) СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

7-р АНГИ

7,068

5,466

4,146

$16,680

8-р АНГИ

7,068

5,466

4,146

$16,680

9-р АНГИ

7,068

5,466

4,146

$16,680

10-р АНГИ

7,593

5,872

4,455

$17,920

11-р АНГИ

7,593

5,872

4,455

$17,920

12-р АНГИ

8,418

6,013

4,919

$19,350

13-р АНГИ

8,418

6,013

4,919

$19,350

 

ГЭР БҮЛИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

2дахь хүүхэд

5%

3дахь болон дараах хүүхэд

10%

Тайлбар:  Тус хөнгөлөлт хамгийн бага хүүхдэд хамаарах ба цэцэрлэгийн төлбөрт хамаарахгүй.

 

ШИНЭ СУРАГЧИЙН БҮРТГЭЛ

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ – Буцаан олгогдохгүй нэг удаагийн төлбөр

$100

ШАЛГАЛТЫН ХУРААМЖ – Буцаан олгогдохгүй нэг удаагийн төлбөр

$50

 

НЭМЭЛТ ТӨЛБӨР

Олон улсын шалгалтын төлбөр

ОУЕБГэрчилгээ болон AС/A2 (Кембриджийн шалгалтын болон захиргааны зардал орно, зөвхөн 10-13-р ангийн сурагчдад хамаатай)

Шатлал дэвших шалгалт

Сурагчид шатлал дэвшихэд өгөх шалгалт  

Сургуулийн автобус

Автобусны жилийн төлбөр-1.600.000 төгрөг (180 хичээлийн хоног)  

Өдрийн хоол/Зууш

СӨБ болон 1-р анги - 6500 төгрөг (1 өдрийн)

2-р ангиас 4-р анги – 7500 төгрөг (1 өдрийн)

5-р ангиас 13-р анги -  9500 төгрөг (1 өдрийн)

 Тайлбар: Дээрх үнийн дүнг 2016-2017 оны хичээлийн жилд үндэслэсэн тул бага зэргийн өөрчлөлт орж болзошгүй.

 

 

СУУДЛЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Энэ төлбөр нь дараагийн хичээлийн жилийн суудлын баталгаажуулалт бөгөөд  сургалтын төлбөрөөс хасагдана. Буцаан олгогдохгүй.

$500

 

 

 

Төлбөр төлөлт

  • Төлбөрийг дансаар төлж байгаа үед хүүхдийнхээ овог нэр болон ангийг Гуйвуулагчийн мэдээлэл хэсэгт бичнэ. Хоёр хүүхдийн төлбөр төлж байгаа бол тус тусад нь шилжүүлэхийг хүсье.
  • Хичээлийн улирал бүрийн эхэнд тухайн улирлын төлбөрийн нэхэмжлэхийг эцэг эхэд хүргүүлнэ. Хичээл эхлэхээс 7 хоногийн өмнө бүх төлбөр төлөгдсөн байх шаардлагатай.

Төлбөр төлөх хэлбэр

  • Бүх төлбөрийг Монголбанкны тухайн өдрийн ам.долларын ханшаар бодож төгрөгөөр тооцно.
  • Төлбөрийг дансаар төлөх бол доорх дансны мэдээллийг ашиглана уу. Төлбөр төлсөн баримтыг accounting@britishschool.edu.mn хаягаар сургуульд илгээнэ үү. 

 

Дансны дугаарMNT: 415015175 (Монгол банкны тухайн өдрийн ам.долларын ханшаар тооцно)

                         USD:  415015176

Дансны нэр: Эко скүүл гарден ХХК

Банкны нэрХудалдаа Хөгжлийн Банк

 

Хаяг:             3-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө - 90

                     Хан-Уул дүүрэг

                     Улаанбаатар

                     Moнгол Улс

СВИФТКод:                TDBMMNUB

Tөлбөрийн нөхцөл

  • Хичээлийн улирал эхлэхээс 7 хоногийн өмнө бүх төлбөр төлөгдсөн байх шаардлагатай.
  • Төлбөр төлөх хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд  5%-ийн алданги тооцно. Төлбөр төлөөгүй сурагчдыг хичээлд үргэлжлүүлэн суулгах боломжгүй.  Төлбөрөө бүрэн төлж дуустал дүнгийн тайлан, сурагчийн тодорхойлолтыг гаргах боломжгүй.
  • Хичээлийн жилийн дундуур хоцорч элсэн орох - Хичээлийн жилийн дундуур сургуульд элсэн орж байгаа сурагчдын хувьд тухайн улирлын сургалтын төлбөрийг бүтэн тооцон барагдуулна.
  • Хичээлийн жилийн дундаас шилжих - Шилжин явах тохиолдолд сургуульд энэ тухай бүтэн нэг улирлын өмнө бичгээр мэдэгдсэн байх хэрэгтэй. Улирал эхлэх болон дуусах хугацааг нийтэд мэдээлсэн календариас харна уу. Ийнхүү урьдчилан мэдэгдээгүй тохиолдолд тухайн улирлын төлбөрийг сургуулийн нэхэмжлэлийн дагуу бүтнээр төлнө.  

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх утсаар лавлана уу:                                                 

Төв оффис: general@britishschool.edu.mn                  Tel: 976-7004-7788; 976-8990-7788  

Элсэлт:        admission@britishschool.edu.mn             Tel: 976-7004-7788

Санхүү:        accounting@britishschool.edu.mn            Tel: 976-88058035