logo logo logo

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл


 
 

Ц.Ариунаа

Удирдах Зөвлөлийн дарга 


 
 

Х.Батжаргал

Ерөнхий Захирал

   

Ж.Оюунгэрэл /MA/

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн 
 
 

Ц.Амраа /MA/

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн 

 

Р.Бат-Эрдэнэ /Ph.D/

ТУЗ-ийн Зөвлөх