logo logo logo

Гарын авлага

2017-2018 оны хичээлийн жилийн эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлагыг дараах линкүүдээр орж үзнэ үү.

Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага
Бэлтгэл бүлэг
Бага анги
Дунд болон ахлах анги

2018-2019 оны хичээлийн жилийн эцэг эхчүүдэд зорулсан гарын авлагыг доорх линкээр орж үзнэ үү.

- Гарын авлага 2018-2019