logo logo logo

Сургуулийн Цагийн Хуваарь

 Бага анги

 

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв Баасан 

Цаг

Хичээл

Хичээл

 

   

08:10 08:30

Ирц бүртгэл

Ирц бүртгэл

Ирц бүртгэл

Ирц бүртгэл Ирц бүртгэл

08:30 09:10

1-р цагийн хичээл

1-р цагийн хичээл

1-р цагийн хичээл

1-р цагийн хичээл 1-р цагийн хичээл

09:10 09:50

2-р цагийн хичээл

2-р цагийн хичээл 2-р цагийн хичээл 2-р цагийн хичээл 2-р цагийн хичээл 

09:50 10:30

3-р цагийн хичээл

3-р цагийн хичээл

3-р цагийн хичээл 

 3-р цагийн хичээл  3-р цагийн хичээл

10:30 10:50

Өглөөний цай

Өглөөний цай

Өглөөний цай 

 Өглөөний цай  Өглөөний цай

10:50 11:30

4-р цагийн хичээл

4-р цагийн хичээл

4-р цагийн хичээл 

 4-р цагийн хичээл  4-р цагийн хичээл

11:30
12:10

5-р цагийн хичээл

5-р цагийн хичээл

 5-р цагийн хичээл

 5-р цагийн хичээл  5-р цагийн хичээл

12:10 13:00

Өдрийн хоол

Өдрийн хоол

Өдрийн хоол 

 Өдрийн хоол  Өдрийн хоол

13:00 13:40

6-р цагийн хичээл

6-р цагийн хичээл

6-р цагийн хичээл 

 6-р цагийн хичээл  6-р цагийн хичээл

13:40 14:20

7-р цагийн хичээл

7-р цагийн хичээл

7-р цагийн хичээл 

 7-р цагийн хичээл  7-р цагийн хичээл

14:20
15:00 

       8-р цагийн хичээл

   8-р цагийн хичээл

    8-р цагийн хичээл

    8-р цагийн хичээл     8-р цагийн хичээл

15:00 16:00

        

    Дугуйлан

 Дугуйлан

 Дугуйлан  


 Ахлах болон Дунд анги

 

Даваа

Мягмар 

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Цаг

Хичээл

Хичээл

Хичээл

Хичээл

Хичээл

08:10 09:15

1-р цаг

1-р цаг

1-р цаг

1-р цаг

1-р цаг

09:15 10:15

2-р цаг

2-р цаг

2-р цаг

2-р цаг

2-р цаг

10:15 10:45

Ангийн багшийн цаг

Ангийн багшийн цаг

Ангийн багшийн цаг

Ангийн багшийн цаг

Assembly

10:45 11:05

Өглөөний цай

Өглөөний цай

Өглөөний цай

Өглөөний цай

Өглөөний цай

11:05 12:05

3-р цаг

3-р цаг

3-р цаг

3-р цаг

3-р цаг

12:05 13:05

4-р цаг

4-р цаг

4-р цаг

4-р цаг

4-р цаг

13:05 14:00

Өдрийн хоол

Өдрийн хоол

Өдрийн хоол

Өдрийн хоол

Өдрийн хоол

14:00 15:00

5-р цаг

5-р цаг

5-р цаг

5-р цаг

5-р цаг

15:00 16:10

 

6-р цаг

Дугуйлан

6-р цаг