logo logo logo

SCOLA

SCOLA бол манай сургуулийн менежментийн програм хангамж юм. Бид дараах үндсэн чиг үүргүүдийг гүйцэтгэхэд энэхүү програмыг ашигладаг.

·         Сурагчдын мэдээллийг бүртгэх

·         Сурагчдын ирцийн бүртгэл

·         Улирлын эцсийн тайлан

·         Сурагчдын шийтгэл

·         Сурагчдын оноо, дүнгийн бүртгэл