logo logo logo

Файл татах

File title Description Date
BSU Newsletter 12-сар 2016-12-16 Download
BSU Newsletter 10-н сар 2016-12-16 Download
Эцэг эхийн холбоо барих мэдээлэл 2016-2017 2016-08-18 Download
Сургууль Эцэг эхтэй байгуулах гэрээ 2016-2017 2016-08-18 Download
Сурагчийн эрүүл мэндийн мэдээлэл 2016-2017 2016-08-18 Download
Автобусны гэрээ 2016-2017 2016-08-18 Download
Сурагчдын автобусны дүрэм журам 2016-2017 2016-06-24 Download
Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлага 2016-2017 2016-06-21 Download
Цэцэрлэг ба Бэлтгэл бүлгийн сурагчдын гарын авлага 2016-2017 2016-06-24 Download
Бага ангийн сурагчдын гарын авлага 2016-2017 2016-06-24 Download
Ахлах ангийн сурагчдын гарын авлага 2016-2017 2016-06-24 Download