logo logo logo

Насны Ангилал

     Улаанбаатар дахь Бритиш сургууль нь сурагчдаа төрсөн өдрийнх нь дарааллаар ангид хуваарилан оруулдаг. 9-р сарын 1-ээс 8-р сарын 31 хүртлэх хугацаанд төрсөн сурагчид нэг ангид элсэн орно.

 

УЛААНБААТАР ДАХЬ БРИТИШ ДУНД СУРГУУЛИЙН АНГИ ХУВААРИЛАЛТ

Нас

8-р сарын 31 нд

Анги хуваарилалт

Шатлал

Монгол улс

 

3

Цэцэрлэг

Foundation Stage

Цэцэрлэг

4

Бэлтгэл бүлэг

Foundation Stage

Цэцэрлэг

5

1-р анги

1-р шатлал

Цэцэрлэг

6

2-р анги

1-р шатлал

1

7

3-р анги

2-р шатлал

2

8

4-р анги

2-р шатлал

3

9

5-р анги

2-р шатлал

4

10

6-р анги

2-р шатлал

5

11

7-р анги

3-р шатлал

6

12

8-р анги

3-р шатлал

7

13

9-р анги

3-р шатлал

8

14

10-р анги

4-р шатлал

9

15

11-р анги

4-р шатлал

10

16

12-р анги

5-р шатлал

11

17

13-р анги

5-р шатлал

12