logo logo logo

Насны Ангилал

     Улаанбаатар дахь Бритиш сургууль нь сурагчдаа төрсөн өдрийнх нь дарааллаар ангид хуваарилан оруулдаг. 9-р сарын 1-ээс 8-р сарын 31 хүртлэх хугацаанд төрсөн сурагчид нэг ангид элсэн орно.

 

УЛААНБААТАР ДАХЬ БРИТИШ ДУНД СУРГУУЛИЙН АНГИ ХУВААРИЛАЛТ

Нас BSU Анги хуваарилалт Төрсөн Өдөр Их Британи болон Уэльс Монгол улс
3+
СӨБ
Сургуулийн өмнөх
Цэцэрлэг 2014.09.01 
-
2015.08.31
Цэцэрлэг Цэцэрлэг
4+ Бэлтгэл бүлэг 2013.09.01 
-
2014.08.31
Бэлтгэл бүлэг Цэцэрлэг
5+
БАГА АНГИ
Шатлал 1
1-р анги 2012.09.01 
-
2013.08.31
1-р анги Бэлтгэл бүлэг
6+ 2-р анги 2011.09.01 
-
2012.08.31
2-р анги 1-р анги
7+
Шатлал 2
3-р анги 2010.09.01
-
2011.08.31
3-р анги 2-р анги
8+ 4-р анги 2009.09.01
-
2010.08.31
4-р анги 3-р анги
9+ 5-р анги 2008.09.01
-
2009.08.31
5-р анги 4-р анги
10+ 6-р анги 2007.09.01 
-
2008.08.31
6-р анги 5-р анги
11+
ДУНД АНГИ
Шатлал 3
7-р анги 2006.09.01
-
2007.08.31
7-р анги 6-р анги
12+ 8-р анги 2005.09.01 
-
2006.08.31
8-р анги 7-р анги
13+ 9-р анги 2004.09.01 
-
2005.08.31
9-р анги 8-р анги
14+
Шатлал 4
10-р анги 2003.09.01 
-
2004.08.31
10-р анги 9-р анги
15+ 11-р анги 2002.09.01 
-
2003.08.31
11-р анги 10-р анги
16+
Шатлал 5
12-р анги 2001.09.01 
-
2002.08.31
12-р анги 11-р анги
17+ 13-р анги 2000.09.01 
-
2001.08.31
13-р анги 12-р анги