logo logo logo

Патроны магадлан итгэмжлэл

Улаанбаатарын Бритиш Сургуулийн энэ жилийн хамгийн том тэмдэглүүштэй ололт амжилт бол Олон Улсын Бритиш Сургуулиудын Зөвлөлөөс олгодог магадлан итгэмжлэлийг амжилттай хамгаалсан явдал юм. Compliance буюу Олон Улсын Бритиш Сургуулиудад тавигддаг стандартыг бүрэн хангасан, Patron’s Accreditation Member Status буюу өндөр стандарт бүхий Бритиш болон олон улсын боловсролыг маш сайн туршлагын үндсэн хүргэж байгаа гэсэн 2 үндсэн үзүүлэлтээр энэхүү магадлан итгэмжлэлийг авсан.

Улаанбаатарын Бритиш Сургууль нь Патроны нэрэмжит магадлан итгэмжлэлийг сургалтын өндөр чанартай гэсэн үнэлгээтэй авсан анхны сургуулиудын нэг юм. Мөн манай сургууль нь хүүхэд сурагчдад зориулсан Бритиш хэв маягыг агуулсан эрүүл, аюулгүй, тохилог олон улсын стандартад нийцсэн сургалтын орчинг бүрдүүлж чадсанаараа өндөрөөр үнэлэгдсэн юм. Уг үнэлгээний багт Англи, Брунай, Орос, Латви зэрэг олон улсын шилддэг Бритиш сургуулиудыг удирдаж буй 4 хянан шалгагч нар багтсан бөгөөд сургуулийн сургалтын болон үйл ажиллагааг маш гүнзгий түвшинд шалгасан юм.

Энэхүү магадлан итгэмжлэлийн тайланд Улаанбааатарын Бритиш Сургууль гадны үнэлгээнээс хамгийн өндөр оноо авч Патроны магадлан итгэмжлэлийг хангасан дэлхийн 6 сургуулийн нэг болохыг дурьдсан юм.

Манай сургуулийн багш сонгон шалгаруулах явцыг мөн судалсан ба Олон Улсын Бритиш Сургуулиудын Зөвлөлөөс Улаанбаатарын Бритиш Сургуулийн багш нар нь зөвхөн Их Британид төдийгүй дэлхийн аль ч улс оронд багшлах эрх бүхий зэрэгтэй чадварлаг багш нар болохыг баталсан юм. Мөн манай сургуулийн хүүхэд хамгааллын процедур нь олон улсын сургуулиудтай харьцуулахад маш өндөр өндөр стандарттай байгааг баталсан юм.